لوازم لباسشویی دوقلو

اهرم تخلیه

پرزگیر

پروانه

تایمر

تسمه

خرطومی و شلنگ

سوپاپ تخلیه

شفت

فلکه و فولی

قاب

کاسه نمد

گیربکس

موتور

ولوم

لوازم سطلی

متفرقه